Zakład Obsługi Archiwalnej ARPAD sp. z o.o. z siedzibą w Krzykawie (gmina Bolesław, powiat olkuski) została założona we wrześniu 2005 r. na bazie istniejącej od 1993 r. firmy prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą:

Zakład Usług Archiwistycznych - Robert Chojowski.

Przedmiotem działalności spółki jest:

  • Archiwizacja zasobów aktowych podmiotów gospodarczych znajdujących się w stanie likwidacji lub upadłości ( łącznie z przekazaniem uporządkowanych akt do wskazanych archiwów depozytowych ).
  • Przechowywanie i obsługa zarchiwizowanych zespołów aktowych zlikwidowanych podmiotów gospodarczych.
  • Usługi zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych działających jednostkek organizacyjnych, w tym opracowanie archiwalne dokumentacji aktowej, technicznej, kartograficznej, geodezyjnej, geologicznej (porządkowanie i ewidencjonowanie akt)
  • Bieżąca obsługa archiwów zakładowych
  • Sporządzanie zakładowych normatywów kancelaryjno – archiwalnych.
  • Poradnictwo i szkolenia w zakresie zarządzania dokumentacją 
Firma wykonuje usługi zgodnie z obowiązującymi aktami normatywnymi z zakresu działalności archiwów i metodyki archiwalnej.
Joomla templates by Joomlashine