1.       Za opracowanie archiwalne akt kategorii „B10 – B2/Bc”:

 •             opracowanie archiwalne dokumentacji aktowej:  za 1 mb (cena uśredniona    obejmująca całość prac w zakresie porządkowania, ewidencjonowania, weryfikacji i brakowania akt),
 •           weryfikacja i brakowanie akt zarchiwizowanych: za 1 mb,
 •           w przypadku zakładania archiwów zakładowych od podstaw: 1 mb (uporządkowanie i  zewidencjonowanie tworzącego się zespołu aktowego). 

2.       Za opracowanie archiwalne akt kategorii  „B50” (dokumentacja pracownicza płacowa):

 • listy płac: za 1 mb,
 • kartoteki wynagrodzeń:

      a) 1 mb (ułożenie chronologiczne lub alfabetyczno - chronologiczne), 

      b) za założenie jednej odrębnej teczki zawierającej zbiorcze karty   wynagrodzeń jednej osoby. 

3.       Za opracowanie archiwalne akt kategorii  „BE50” i "B50" (dokumentacja pracownicza osobowa) - za 1 teczkę osobową

4.       Za opracowanie archiwalne akt kategorii "B25" - za 1 mb.

5.       Za opracowanie archiwalne akt kategorii "A" ( materiały archiwalne wraz z przygotowaniem do przekazania do Archiwum Państwowego)- za 1 mb.

6.       Za opracowanie archiwalne dokumentacji technicznej;

 • projektowo - kosztorysowej - za 1 mb.
 • pozostałej (technologicznej, produkcyjnej, technicznej - ruchowej) z 1 mb. 

7.       Za inne prace dodatkowe wykonywane na podstawie protokołów konieczności w tym m.in;

 •            przekazywanie akt z archiwum zakładowego do archiwum państwowego lub innego archiwum,
 •            nadzór nad archiwum zakładowym,
 •            sporządzanie oznaczeń informacyjno-archiwalnych,
 •            transport akt,
 •            prowadzenie archiwum zakładowego 

 za 1 godzinę roboczą.

8.       Za opracowanie projektów normatywów kancelaryjno - archiwalnych - cena umowna

 9.       Za instruktaże, poradnictwo i szkolenia - cena umowna

Usługi będące przedmiotem niniejszej oferty podlegają opodatkowaniu w zakresie podatku od towarów i usług.Do ceny netto należy doliczyć 23%VAT. 

Joomla templates by Joomlashine