Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty

Każda firma wytwarzająca i przechowująca dokumenty zobowiązana jest do odpowiedniego z nimi postępowania. Szczególną kwestią jest problem przechowywania wytworzonych akt przez okres okres przewidziany przepisami prawa. Wiąże się to z koniecznością podejmowania przez firmy szeregu działań wymagających zatrudnienia odpowiednio przeszkolonego personelu oraz poniesienia kosztów zorganizowania archiwum lub składnicy akt. Praktyka pokazuje, że obowiązek właściwego zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji firmy mimo dysponowania środkami finansowymi nie zawsze realizowany jest w sposób przewidziany przez prawo.

Powierzając naszej firmie obsługę archiwów oraz przechowywanie akt otrzymujecie Państwo:

  • profesjonalne zarządzanie dokumentacją firmy
  • zmniejszenie zatrudnienia,
  • poprawa organizacji zasobu akt oraz ich dostępności,
  • optymalizacja warunków przechowywania,
  • zwiększenie bezpieczeństwa dokumentów,
  • zmniejszenie ogólnego kosztu obsługi akt firmy.

Tak często bywa w archiwum zakładowym 

Archiwum zakładowe - akta zarchiwizowane przez naszą firmę 

 inne1  az1
 inne3  az2
Joomla templates by Joomlashine