Dyrektor przedsiębiorstwa  spółki „ARPAD” sp. z.o.o. posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz specjalistyczne wykształcenie archiwistyczne (ukończone studia historyczne 

w zakresie specjalności archiwalnej – Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Etatowy personel firmy stanowią pracownicy posiadający wyłącznie wykształcenie wyższe, w tym 40 % wyższe archiwistyczne.

W skład zespołów realizujących określone projekty w zakresie archiwizacji akt wchodzą osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym (specjalność archiwalna w ramach studiów historycznych, kursy archiwistów zakładowych), doświadczeniem w zarządzaniu projektami, szeroką wiedzą o organizacji obiegu dokumentów, a także profesjonalnym stażem w organizacji i prowadzeniu prac archiwizacyjnych. Część pracowników posiada certyfikaty bezpieczeństwa dopuszczające do prac z dokumentami niejawnymi. 

Podkreślić należy fakt długoletniej współpracy z tym samym zespołem pracowników.  W okresie działania w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej firma zrealizowała sto osiemdziesiąt zamówień, obejmujących wszelkie rodzaje usług archiwalnych.

Do tej pory nie odnotowano żadnej reklamacji co do jakości świadczonych usług.

 

 

dyplom  regonarpad  regonzua  zaswarpad  zuadzgosp

Dyplom ukończenia studiów

Zaświadczenie o numerze REGON  ARPAD sp. z. o.o

Zaświadczenie o numerze REGON ZUA

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji przechowawców  ARPAD sp. z o.o

 Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej ZUA

 

Joomla templates by Joomlashine