Szanowni Państwo !

Firma nasza oferuje usługi obejmujące pełny zakres prac archiwistycznych, a w szczególności:

 1. Organizację, zakładanie  archiwów zakładowych i zakładowych składnic akt,
 2. Opracowywanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych, w tym jednolitych rzeczowych wykazów akt,
 3. Bieżącą obsługę archiwów zakładowych i składnic akt,
 4. Szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe i składnice,
 5. Wdrażanie elektronicznych systemów ewidencji zasobu archiwów i składnic,
 6. Opracowanie archiwalne zasobów aktowych(systematyzacja strukturalna, klasyfikacja rzeczowa, kwalifikacja archiwalna, sporządzanie ewidencji w formie baz danych),
 7. Przygotowywanie materiałów archiwalnych (akta kategorii "A") do przekazania do archiwów państwowych,
 8. Przygotowywanie do przekazania i przekazywanie akt do przechowywania we wskazanych archiwach depozytowych,
 9. Przechowywanie akt ( w tym dokumentacji pracowniczej)
 10. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz niszczenie akt których okres przechowywania upłynął,
 11. Inne usługi związane z działalnością archiwów.
 12. Pogotowie Archiwalne

Naszą ofertę kierujemy zarówno do podmiotów istniejących jak również dla tych, które znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego lub w likwidacji. Oferta ta obejmuje;

 • dla podmiotów istniejacych
 • dla podmiotów znajdujacych się w trakcie postępowania upadłościowego lub w likwidacji,

Uprzejmie informujemy Szanownych Państwa, że w/w usługi wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami prawnymi opracowanymi przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz właściwe resorty.

Szczegółową ofertę, indywidualną dla każdego podmiotu z podaniem cen usług przedstawiamy po zapoznaniu się z przedmiotem i zakresem zamówienia.

Joomla templates by Joomlashine